Kutatás

 


Schirm Anita

(Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj a konvergencia régiókban)A diskurzusjelölők a pedagógiai kommunikáció szövegtípusaiban


A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító szánú “Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósul meg.


A kutatás a tanári magyarázatokat, a tanár-diák interakciókat és a tankönyvszövegeket vizsgálja a textuális és interperszonális funkciókat egyaránt kifejező diskurzusjelölőkre koncentrálva, azt kutatva, hogyan járulnak ezek hozzá a tananyag érthetőségének, tanulhatóságának és a mondanivaló koherenciájának a megalkotásához. A kutatásról bővebb információ az alábbi blogon olvasható:

http://schirmanita.hu/Schirm_Anita/Kutatoi_blog/Kutatoi_blog.html


               

                        

A Magyary-ösztöndíjjal kapcsolatban a Szegedi Egyetem Magazin 2013 / Tudáskapu 4. számában az alábbi interjú jelent meg:
Az interjú szövege a következő linken érhető el: schirm_tudaskapu_interju.pdf