1. B. Fejes Katalin: A tankönyvszöveg szintaktikai jellemzői. JGyF Kiadó, Szeged, 2002. 1. Előszó 7
  Bevezetés 13
  1. A tankönyvkutatás kérdésköre 13
  1.1. Hazai és külföldi kutatások 13
  1.2. A tankönyvszöveg nyelvi természete  14
  2. A gyermeknyelvkutatás témába vágó tapasztalatai 15
  3. A szöveg szintaktikai jellemzői 19
  A vizsgálat tárgya 23
  1. A tankönyvszöveg egyes mondatszerkezeti sajátosságai 23
  2. A mondatszerkezeti sajátosságok összefüggéseinek néhány kérdése 44
  3. A mondategységek telítettségének összefüggései 54
  4. A szintmélységmutatóhoz kapcsolódó mondatszerkezeti sajátosságok 62
  5. A mondatrészek zsúfoltsági mutatójához kapcsolódó összefüggések 67

 2. А TANKÖNYVSZÖVEGEK SZINTAKTIKAI JELLEMZŐI 73
  1. А tankönyvek bevezető szövegei 74
  2. Аz értekező műfajú tankönyvi szövegek 112
  3. А leíras műfajába tаrtоzó szövegek 149
  4. Аz elbeszélő műfajba tаrtozó szövegek 168
  А vizsgálat főbb tanulságai 185
  А szintaktikai jellemzők arányai а tankönyvszövegekben  185
  Verhaltnisse der syntaktischen Charakteristika in Lehrbuchtexten 187
  Irodalom 193
  Függelék 211